1. Rekisterinpitäjä

Noretron Komponentit Oy
Y-tunnus: 0914944-2
Ansatie 5
01740 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

komponentit@noretroncomponents.com

3. Rekisterin nimi

Noretron Komponentit Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin talletetaan tietoja Noretron Komponentit Oy asiakkaiden ja yritysten sekä yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin yllä mainittu tietosisältö saadaan Noretron Komponentit Oy omasta toiminnasta sekä asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojasi käytetään infomateriaalin lähettämiseen ja mainostarkoituksiimme ainoastaan Noretron Komponentit Oy toimesta. Emme jaa mitään tietoa kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta palvelujentarjoajia, jotka toimivat puolestamme tai joiden puolesta toimimme. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyen.

Tiedot rekisteristä hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Pyynnöt tietojen hävittämisestä tai tarkistamisesta tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja, jotka liittyvät asiakas- ja toimittajasuhteisiin voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennetut ja antamasi tiedot ovat salasanasuojattuja ja käyttöoikeus on rajattu. Luvaton käyttö on estetty palomuuritekniikalla, palvelimista tehdään varmuuskopiot säännöllisesti ja arkistot säilytetään turvallisessa sijainnissa.

Neutrik Cordial Kabeltronik Rean Ten47 Nidec OKW Gehäuse Systeme
Kaikki edustuksemme »